(1)
Popielarz-Mróz, W. „Marzenia Na emeryturze”? Aktywność Marzenio-twórcza osób W Drugiej połowie życia. Studia Psychologica 2020, 13, 195-210.