(1)
Wojtak, M. Możliwości Wykorzystania wskaźników Adaptacyjnych Narracji Autobiograficznych W Pracy Z Osobami Z Diagnozą Schizofrenii Paranoidalnej. Studia Psychologica 2020, 13, 177-194.