(1)
Dankiewicz-Berger, M.; Cendal, S. „Macierzyństwo nowoplemienne” – Analiza jakościowa Parentingowych komunikatów Internetowych. Studia Psychologica 2019, 12, 237-258.