[1]
Wojtak, M. 2020. Możliwości wykorzystania wskaźników adaptacyjnych narracji autobiograficznych w pracy z osobami z diagnozą schizofrenii paranoidalnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica. 13, (grudz. 2020), 177–194. DOI:https://doi.org/10.24917/20845596.13.10.