[1]
Wójciak, A. 2020. Aktywność w Sieci i uzależnienie od Internetu u osób w okresie późnej dorosłości – przegląd badań. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica. 13, (grudz. 2020), 123–138. DOI:https://doi.org/10.24917/20845596.13.7.