[1]
Macałka, E., Nieradka, F. i Początek, G. 2020. COVID-19 a zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wybrane strategie wspierania osób z ASD podczas pandemii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica. 13, (grudz. 2020), 69–90. DOI:https://doi.org/10.24917/20845596.13.4.