[1]
Petrovska, I.V., Petrevska, N. i Trajkovski, V. 2020. Poglądy interesariuszy na bariery i czynniki ułatwiające optymalne wsparcie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Macedonii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica. 13, (grudz. 2020), 27–42. DOI:https://doi.org/10.24917/20845596.13.2.