[1]
Kałużna-Wielobób, A. i Mudyń, K. 2015. Cenione wartości a jakość życia. Problem wartości przeciwstawnych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica. 8, 1 (grudz. 2015), 109–132.